AMS-KURSE

KREMS


KURSNAME DATUM ZIELGRUPPE ANMELDUNG INFO/BUCHEN

KARRIERE CHECK 27.09.2017 - 22.12.2017 Jugendliche bei Ihrem/Ihrer AMS Berater/in Info   Buchen

KARRIERE CHECK 15.11.2017 - 16.02.2018 Jugendliche bei Ihrem/Ihrer AMS Berater/in Info   Buchen

MEIN ERFOLGSKURS 20.11.2017 - 22.12.2017 Jugendliche bei Ihrem/Ihrer AMS Berater/in Info   Buchen

MEINE BERUFLICHE ZUKUNFT 02.01.2018 - 18.01.2018 Jugendliche bei Ihrem/Ihrer AMS Berater/in Info   Buchen

KARRIERE CHECK 10.01.2018 - 06.04.2018 Jugendliche bei Ihrem/Ihrer AMS Berater/in Info   Buchen

BASIC CHECK 15.01.2018 - 24.01.2018 +45/+50 und WE bei Ihrem/Ihrer AMS Berater/in Info   Buchen

BASIC CHECK 29.01.2018 - 07.02.2018 +45/+50 und WE bei Ihrem/Ihrer AMS Berater/in Info   Buchen

MEINE BERUFLICHE ZUKUNFT 12.02.2018 - 28.11.2017 Jugendliche bei Ihrem/Ihrer AMS Berater/in Info   Buchen

BASIC CHECK 12.02.2018 - 21.02.2018 +45/+50 und WE bei Ihrem/Ihrer AMS Berater/in Info   Buchen

BASIC CHECK 26.02.2018 - 07.03.2018 +45/+50 und WE bei Ihrem/Ihrer AMS Berater/in Info   Buchen

KARRIERE CHECK 28.02.2018 - 25.05.2018 Jugendliche bei Ihrem/Ihrer AMS Berater/in Info   Buchen

BASIC CHECK 12.03.2018 - 21.03.2018 +45/+50 und WE bei Ihrem/Ihrer AMS Berater/in Info   Buchen

MEINE BERUFLICHE ZUKUNFT 26.03.2018 - 06.04.2018 Jugendliche bei Ihrem/Ihrer AMS Berater/in Info   Buchen

BASIC CHECK 09.04.2018 - 18.04.2018 +45/+50 und WE bei Ihrem/Ihrer AMS Berater/in Info   Buchen

BASIC CHECK 02.05.2018 - 11.05.2018 +45/+50 und WE bei Ihrem/Ihrer AMS Berater/in Info   Buchen

MEINE BERUFLICHE ZUKUNFT 07.05.2018 - 26.06.2018 Jugendliche bei Ihrem/Ihrer AMS Berater/in Info   Buchen

MEINE BERUFLICHE ZUKUNFT 18.06.2018 - 10.08.2018 Jugendliche bei Ihrem/Ihrer AMS Berater/in Info   Buchen

BASIC CHECK 18.07.2018 - 27.07.2018 +45/+50 und WE bei Ihrem/Ihrer AMS Berater/in Info   Buchen

MEINE BERUFLICHE ZUKUNFT 20.08.2018 - 12.10.2018 Jugendliche bei Ihrem/Ihrer AMS Berater/in Info   Buchen

BASIC CHECK 29.08.2018 - 12.09.2018 +45/+50 und WE bei Ihrem/Ihrer AMS Berater/in Info   Buchen

BASIC CHECK 19.09.2018 - 28.09.2018 +45/+50 und WE bei Ihrem/Ihrer AMS Berater/in Info   Buchen

MEINE BERUFLICHE ZUKUNFT 01.10.2018 - 23.11.2018 Jugendliche bei Ihrem/Ihrer AMS Berater/in Info   Buchen

BASIC CHECK 10.10.2018 - 19.10.2018 +45/+50 und WE bei Ihrem/Ihrer AMS Berater/in Info   Buchen

BASIC CHECK 07.11.2018 - 16.11.2018 +45/+50 und WE bei Ihrem/Ihrer AMS Berater/in Info   Buchen

MEINE BERUFLICHE ZUKUNFT 12.11.2018 - 14.12.2018 Jugendliche bei Ihrem/Ihrer AMS Berater/in Info   Buchen

BASIC CHECK 05.12.2018 - 14.12.2018 +45/+50 und WE bei Ihrem/Ihrer AMS Berater/in Info   Buchen

www.itema.at www.itemacms.at www.itemacrm.at